پنج‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1386

موادلازم:

مغزفیلةگاو                               برای 2نفر400گرم برای1نفر200گرم

جگرگوسفند                                             50  گرم

قلوةگوسفند                                             50  گرم

هویج توپی                                                 6 عدد

سیب زمینی توپی                                        6 عدد

قارچ دکمه ای                                             6 عدد

پیاز دکمه ای ریز شده                                   6 عدد

طرزتهیه:

1)      فیلةگاو راازقسمت سرمیکوبیم تاتخت وتقریباًچهارگوش شود.

2)    مقداری سس خردل وسویاسس ونمک وفلفل به گوشت میزنیم تا مرینیدشودبعد از 10دقیقه

آنرا روی سنگ چدن سرخ میکنیم.

 3)سپس جگر وقلوه راابتدا درون آب نمک میگذاریم وبعد از10دقیقه به طورجداگانه درون سبدسیمی میگذاریم ودرون روغن شناورداغ سرخ میکنیم .

4)سپس دروسط دیس استیک راگذاشته ودورآنرا مثل حلقةگردن بند یکی درمیان قارچ،سیب زمینی وهویج میگذاریم وروی آن جگروقلوه رااضافه میکنیم.

>