پنج‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1386

موادلازم:

زبان پختةگوساله                                       150 گرم

سینة مرغ                                                250 گرم

کرفس پخته                                             400 گرم

سویا سس                                               1ف.ق.خ

پودرزنجبیل                                             1ق.چ.خ

روغن                                                     50 گرم

استاک مرغ                                             2 لیوان

نمک وفلفل                                             به مقدارکافی

طرزتهیه:

1)      ابتدا مرغ وزبان را به صورت حبه قندی درشت خردکنیدودرسویا سس وپودرزنجبیل بغلطانید آنگاه داخل آردذرت بزنید.

2)      گوشت ومرغ خوابانده را درروغنداغ سرخ کنیدوانگاه کرفسهای پخته را نیز به صورت حبــــه

قندی ببرید ومانند مرغ وزبان درسویاوزنجیبل وآرد بزنیدوسرخ کنید.

3)      همةمواد را داخل یک ظرف مخصوص بریزیدوروی آن استاک مرغ بریزیدوبگذاریدحــدود3تا5

دقیقه بجوشد آنگاه مواد چاشنی رابزنید وسرو کنید.

ـ این غذا بابرنج وسبزیجات سرو میشود وتزئین آن با پیازچه است.

>