پنج‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1386

دوستان گرامی

    درود برشما باد٬

     بسیارشادمان ومسرورم وشادمان که میتوانم تجربیات خودم رادرزمینه آشپزی

دراختیارتان قراردهم تجربه ای که حاصل سالها کارحرفه ای درهتلها ورستورانهای

بزرگ است .وامیدوارم با رسپیهائی که دراختیارتان قرارمیدهم بتوانم درشادابی وسلامت

محیط خانواده شما سهمی هرچند کوچک داشته باشم.

      درپایان لازم میدانم این نکته رایادآوری کنم که راهنمائیها ونظرات وانتقادات شما

کمک بزرگی به این وبلاگ ونویسنده اش میکند تادرجهت هرچه پربارترکردن این وبلاگ

تلاش بکند.

                                                                                        باتشکرفراوان

                                                                                          آشپزباشی

>