پنج‌شنبه 27 دی‌ماه سال 1386

موادلازم:

بال مرغ برای هرنفر                                          3عدد

سویا سس                                                       2ق.غ .خ

آبلیمو                                                             2ق.غ .خ

آب پیاز                                                           1ق.غ .خ

تخم مرغ                                                         2عدد

آردسوخاری                                                     به اندازةکافی

طرز تهیه:

1)بالهای مرغ رابا موادی که گفته شد مزه دارکنیدپس از درست کردن بالهابه نحوی که از یک

 طرف2سراستخوان بال را میزنیم وازسردیگر فقط استخوان کوچک رامیزنیم وگوشت را میکشیم

 پایین به نحوی که به شکل گیلاس دربیاید.

2)سپس این بالهارا درمایه تخم مرغ وشیر وآردسوخاری بزنید ودرروغن شناورسرخ کنید.

ـاین غذا با سس تارتاریا کتچاپ سرو میشود.
>