شنبه 29 دی‌ماه سال 1386

               موادلازم:

       فیلةگاو                                         200 گرم

   سیررنده شده                                          1حبه

      خردل                                             1ق.چ.خ

   سویا سس                                           1ق.چ.خ

   حریرةنعناع                                          1ق.غ.خ

   روغن مایع                                          1ق.غ.خ

       طرزتهیه:

       1)تمام موادراداخل بلندربریزیدواز آن یک کرم بسازیدسپس با قلم مخصوص آشپزی روی استیک راآغشته به این کرم کنید.وبرای 10دقیقه بگذاریدبماند.

      2) پس ازآغشته شدن استیک راروی سنگ چدن سرخ کنید.

 ـ به همراه این غذا،ژاکت پوتیتو و2نوع سبزی سروکنید.که یکی بایدگوجةتنوری باشد

>