شنبه 29 دی‌ماه سال 1386

  موادلازم:

مرغ درشت یابوقلمون                                                       1عدددرشت

مایونز                                                                         500 گرم

ژله آب کرده                                                                  1 لیوان

نمک                                                                            به مقدارکم

      طرزتهیه:

1)      مرغ را ماننددیگر مرغها یا بوقلمونها درفربپزیدباحرارت خشک آنگاه پوست آنرا

      بگیریدوبگذارید خنک شود.

2)      ژله رامیگذاریم خنک شودوسپس داخل مایونزمیزنیم ومیریزیم روی سینةمرغ یابوقلمون و

میگذاریم تاببندد سپس روی آنرا باساقةتره فرنگی وبرگ شوید وپوست گوجه فرنگی ویاپوست

لیمو وتربچه گل درست میکنیم.درانتها بایدروی سینة آن یک گلدان گل باشد.

ــ درکنارآن درسینی ژامبون مرغ وگوشت سینة مرغ وبوقلمون میگذاریم
>