پنج‌شنبه 4 بهمن‌ماه سال 1386

موادلازم:

 

قهوه جوشیده جاافتاد وغلیظ وسرد                                  1لیوان

یخ                                                                        7تا8کیوب

شکر                                                                     3ق.غ.خ

شیریاخامه                                                             2/1لیوان

 

طرزتهیه:

 

1)     یخهارادرون یک لیوان بزرگ بریزید،وقهوه سردرابه آن اضافه کرده تا اینکه 4/3حجم لیوان رابگیرد.

2)     اگرشیرین میل داشتید شکررادراین زمان اضافه کنید.

3)     سپس روی این موادراشیربریزید وروی آنراباخامه بپوشانید.

 

 

نکته:

ـــ این نوشیدنی ازنوشیدنیهای بسیارساده است وازنوشیدنیهائی است که امروزه درجهان طرفداران

بسیارفراوانی دارد،وسروآن علی الخصوص درکافی شاپ هتلهای بزرگ عالی است.

ــ همچنین قول میدهم که در کافی شاپهای ایران نمی توانیدمثل این نوشیدنی ساده ودرعین حال خوشمزه راپیداکنید.

>