جمعه 5 بهمن‌ماه سال 1386

موادلازم:

          قهوه

         شکر

        خامه

    بستنی قهوه

طرزتهیه:

1)     قهوه وخامه وشکر رادرون بلندرریخته وخوب هم میزنمیم.

2)     1تا2اسکوپ بستنی قهوه به آن اضافه میکنیم وبلند میکنیم.

3)      اکنون ایس کافی آماده رادرون یک لیوان میریزیم که قبلاًحداقل

برای نیم ساعت درون فریزر قرارداده بودیم.وروی آن را1کیوپ بستنی

قهوه میدهیم وباشکلات مایع تزئین میکنیم.

>