شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1386

موادلازم:

ماهی کپور                              1عدد(1کیلو)

نمک                                      1ق.چ.خ

سویاسس                                2ق.غ.خ

آب نارنج                                 2ق.غ.خ

روغن                                    3ق.غ.خ

شکر                                      1ق.غ.خ

خلال زنجبیل تازه                       1ق.غ.خ

پیازچه تازه باجوانه سبزش           3عدد

 

طرزتهیه:

1)درون وبیرون ماهی راباآب میشوئیموفلسهای آنرامیگیریم.،وبه فاصله1سانتیمترچاکهائی به عمق

نیم سانتیمتر به شکل لوزی برروی ماهی میدهیم.

2) درون وبیرون ماهی رانمک میزنیم ودریک ظرف لبه دارمثل ماهی تابه قرارمیدهیم،سس سویا،

آب نارنج وروغن وشکررامخلوط میکنیم وروی ماهی میدهیم.پیازچه هارانیزبه قطعات 5سانتیمتری

میبریم وروی ماهی میچینیم.سپس درون ظرف راآب میریزیم ودرظرف رامیبندیم وماهی را15تا20

دقیقه میپزیم.البته این ماهی رابه صورت بخارپز(درون دستگاههای بخارپز)هم میتوان پخت.

 نکته:

بااین خوراک ،اسپاگتی رشته ای وسالادفصل تست خوبی دارد.

 

ـ کپورازدسته ماهیان آب شیرین است.وازآنجاکه ماهیی علف چراست ٬تکثیروپرورش آن آسان و

دارای صرفه اقتصادی است ٬اما کلاْازمزه زیادجالبی برخوردارنیست٬ودلیل آن هم همین علف چر

بودن آن است٬به یادداشته باشید که ماهی های شکارچی همیشه مزه وطعمی بهترازماهیان گیاه خوار

دارندوبرعکس دامهای اهلی که گوشت نرآنها بهترازماده میباشد٬دربین آبزیان گوشت ماده آنهابهتراز

نرمیباشد.

>