جمعه 12 بهمن‌ماه سال 1386

میولااستیک(استیک عسل)

موادلازم:

فیلةگوساله 3ورق                                                                 180گرم

قارچ سرخ کرده ورق شده                                                       150گرم

عسل بدون موم                                                                    2ق.غ.خ

سس غلیظ گریوی                                                              1ف.س.خ

سویاسس                                                                           1ق.غ.خ

خامه برای تزئین                                                                  1ق.غ.خ

طرزتهیه:

1)استیکهاراپس ازمزه دارکردن باخردل ونمک وفلفل روی سنگ چدن سرخ کنید

2)داخل یک ماهیتابه سس گریوی وعسل صاف شده راداغ کنید،کمی سس سویا اضافه نموده و

کنارحرارت قراربدهیدتاگرم بماند.

3)قارچ رابه وسیلةصافی توری درروغن سرخ کنیدوهنگام سروسس گریوی و عسل روی استیک

درون بشقاب بریزیدویااستیکهارا درون سس بغلطانید تامزةعسل بگیرد.سپس قارچهاراروی استیک

بدهید.وروی قارچهاراخامه بدهید.

ــ قارچها بایدسرخ شوندتاخشک شوند.

ــ بهترین قسمت برای استیک عسل دم فیله است.

>