دوشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1386

مرغ به سبک نورماندی:

موادلازم:

سینه مرغ بدون استخوان                             4تکه

سیب درختی،چهارقاچ شده واسلایس                2عدد

قارچ دونیم شده                                      200گرم

شراب کالوادوس                                      90میلی

خامه زده شده                                         6ق.چ.خ

کره                                                      100گرم

نمک وفلفل                                            به مقدارلازم

طرزتهیه:

1) سینه هارا بانمک وفلفل مزه دارمیکنیم،سپس یک یک تکه ازکره رادرون ماهیتابه انداخته وسینه هارابه مدت 10دقیقه درآن سرخ میکنیم تادوطرف آن قهوه ای رنگ بشود.باحرارت کم. وسینه هارادرون یک بشقاب میچینیم.

2) الباقی کره رادرون ظرف قرارمیدهیم،وزیرآنراروشن میکنیم تازمانی که روی کره راکف بگیرد.سیبهارابه ان اضافه کرده ومگذاریم سرخ بشودتازمانی که رنگ آن قهوه ای

بشود.سپس بایک کف گیرسیبهاراخارج میکنیم،وبه سینه هادرون بشقاب اضافه میکنیم.

3) قارچهارابه ماهیتابه اضافه میکنیم وبه صورت استیربه مدت 4دقیقه میپزیم تازمانی که خودراول بکند،اکنون سینه هاوسیبهارابه قارچهااضافه میکنیم ودوباره گرم میکنیم.

4) درحالی که موادگرم میشوند،کالوادوس رابه آن اضافه به یکباره درون ماهیتابه اضافه میکنیم تافلامبه شود(آتش درون ماهیتابه افتاده وزبانه بکشد).زمانی که آتش فروکش کرد،خامه راهمان لحظه به آن اضافه میکنیم.ومیپزیم تاخامه به حباب زدن بیفتد.سپس برای 10تا12دقیقه دیگرمیپزیم تاسینه هاتردشود.درزمان سرو بامقداری جعفری چاپ شده تزئین میکنیم.

>